QBusiness.plReNews.plKontakt Spotkania biznesowe Polityka cookies Partnerzy Newsletter Reklama O nas
QBusiness.pl
SPOTKANIA BIZNESOWE
Szukaj 

Wrocław po raz drugi stara się o tytuł Zielonej Stolicy Europy

wykres


Komisja Europejska do 18 października 2018 r. przyjmuje aplikacje miast do konkursu na wyłonienie Zielonej Stolicy Europy 2020. Po raz pierwszy, świętując 10. rocznicę tej nagrody, zwycięskie miasto otrzyma również wsparcie finansowe w wysokości 350 tys. euro na działania informacyjne i promocyjne Zielonej Stolicy Europy z perspektywy aplikujących miast, na poziomie europejskim.


Wrocław złoży aplikację po raz drugi. Skład jej społecznych recenzentów z ubiegłego roku: Fundację Ekorozwoju i Stowarzyszenie Miasto Drzew, uzupełnili: Dotlenieni, stowarzyszenie Akcja Miasto i przedstawiciele wrocławskiej młodzieży. Do grona naukowego dołączył noblista, profesor Zbigniew Kundzewicz.


– Wspólnie złożymy kolejną aplikację, bo jesteśmy coraz lepsi! – mówi Rafał Dutkiewicz, prezydent Wrocławia. – Najważniejsza jest jednak pozytywna atmosfera wokół wspólnych działań podnoszących jakość życia we Wrocławiu. A sam start w konkursie i możliwość inwentaryzacji działań pod okiem ekspertów w dziedzinie zrównoważonego rozwoju, odbieram jako najcenniejsze doświadczenie i pomoc w realizacji celów, jakie obrało miasto – dodaje prezydent.


Co nowego w konkursie

– Spodziewam się w tym roku dużej konkurencji, gdyż coraz więcej europejskich miast ma ambicje być wysoce zrównoważonymi i „zielonymi” – mówi wiceprezydent Magdalena Piasecka, nadzorująca przygotowania.


Przypomnijmy, że miasta, które dotychczas otrzymały ten tytuł musiały starać się o niego kilka razy, a zwycięskie w ubiegłym roku Oslo, aplikowało do tytułu aż czterokrotnie. Od ubiegłego roku oprócz innowacji w zarządzaniu wprowadziliśmy ideę zrównoważonego rozwoju jako główne założenie przyświecające rozwojowi miasta. Uwidacznia się to w różnych obszarach aplikacji, dotyczących np. zagospodarowania gruntów, mobilności, wody w mieście i oczywiście tych związanych ze zmianami klimatu, co pokaże Komisji progresję i konsekwencję w działaniu – mówi wiceprezydent Magdalena Piasecka, nadzorująca działania Departamentu Zrównoważonego Rozwoju w Urzędzie Miejskim.


Oprócz wprowadzenia elementu finansowego, zmianie uległy także dokumenty aplikacyjne. Zdecydowanie więcej uwagi Komisja Europejska poświęca zmianom klimatu. Zatem kwestie adaptacji do tych zmian są dla miast najistotniejsze.


– Radzenie sobie z ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi występującymi coraz częściej i coraz intensywniej, np. falami upałów, deszczami nawalnymi czy gwałtownymi wichurami jest prawdziwym wyzwaniem. Dlatego działania przystosowujące miasto i jego mieszkańców do zmian klimatu są niezbędne. W aplikacji pokazujemy nasze projekty w zakresie tzw. „usług ekosystemowych” czyli mikrozieleni i lokalnego zagospodarowania wód opadowych – podkreśla wiceprezydent.


Wrocławskie postępy

– Podeszliśmy kompleksowo do kwestii zarządzania miastem, tworząc koordynującą jednostkę organizacyjną Departament Zrównoważonego Rozwoju, powołując Ogrodnika Miejskiego, zwiększając nacisk na projekty „zielone” w Budżecie Obywatelskim i tworząc ramy systemowego podejścia do zagadnień związanych z gospodarką wodną czy zielenią jako narzędzi poprawy warunków środowiskowych w mieście i jakości życia mieszkańców. Przygotowujemy projekty wdrożeniowe, jak np. GrowGreen, które są odpowiedzią na lokalne wyzwania klimatyczne. – tłumaczy Agnieszka Cybulska-Małycha, dyrektor Departamentu Zrównoważonego Rozwoju.


- A przez rok od złożenia pierwszej aplikacji we Wrocławiu przede wszystkim realizowano planowane projekty podnoszące jakość przestrzeni publicznej: nowe przejścia dla pieszych np. na rondzie Reagana czy na ul. Świdnickiej, nowe odcinki dróg rowerowych (m.in. na Traugutta, Ślężnej, Powstańców Śląskich), kontrapasy rowerowe w centrum miasta czy nowe przejazdy pod mostami, zapewniające ciągłość tras wzdłuż rzeki.


Posadzono 3000 drzew przy ulicach, w parkach i zieleńcach, zrealizowano nowe zieleńce i kolejne odcinki bulwarów – dodaje dyrektor Cybulska-Małycha.


Pomagają Partnerzy społeczni i noblista!

W tym roku do grona współtwórców dołączyli także Dotlenieni, stowarzyszenie Akcja Miasto przedstawiciele wrocławskiej młodzieży i… noblista Zbigniew Kundzewicz.


Profesor Kundzewicz był członkiem zespołu organizacji IPCC, wyróżnionej w 2007 roku nagrodą Nobla. Uzyskał tytuł dra hab. nauk fizycznych (geofizyka - hydrologia) i tytuł profesora nauk o Ziemi. Od 2010 jest członkiem korespondentem Polskiej Akademii Nauk, od 2017 – członkiem Akademii Europejskiej. Opublikował ponad 500 prac naukowych, raportów i ekspertyz, w tym ponad 170 pozycji z listy filadelfijskiej (Web of Science), włącznie z Science and Nature, oraz 15 monografii (w tym 10 w języku angielskim, a 8 za granicą). Wielokrotny autor (w tym 4-krotnie – koordynator i autor prowadzący) wydawnictw Międzyrządowego Panelu ds. Zmian Klimatu (IPCC). Za granicą spędził w celach naukowych kilkanaście lat, w ok. 70 krajach. Był stypendystą Humboldta (1978-1980) na Uniwersytecie w Karlsruhe, pracownikiem naukowym w Światowej Organizacji Meteorologicznej (WMO) w Genewie (1993–1996). Od 2001 jest związany z Poczdamskim Instytutem Badań nad Skutkami Klimatu (PIK).


– Wrocław może się poszczycić bardzo dobrymi przykładami. Wielką rzeczą jest posiadanie Departamentu Zrównoważonego Rozwoju, tzw. Zielonego Departamentu. We Wrocławiu jest wielka świadomość wyzwań środowiskowych zarówno na poziomie włodarzy miasta, jak i mieszkańców. Kolejne świetne przykłady, jaki dajecie Polsce, to np. bezpłatna dystrybucja kompostowników czy otwarcie miejskiej wypożyczalni samochód elektrycznych. To miasto przyjazne dla pieszych i rowerzystów – mówi profesor Zbigniew Kundzewicz – i dodaje, że nie wyobraża sobie, by Wrocław nie był w finale konkursu.


Po co?

W liście zapraszającym Wrocław do złożenia aplikacji, dyrektor Sekretariatu Zielonej Stolicy Europy PJ Rudden pisze o korzyściach, jakie przynosi uzyskanie tytułu, takich jak: rozpoznawalność na arenie międzynarodowej, nowe kontakty i partnerstwa, nowe miejsca pracy, gdyż Zielona Stolica Europy jest bardziej atrakcyjna dla zagranicznych inwestorów czy przyciąganie wsparcia finansowego ze środków publicznych. Dodaje także, że przede wszystkim samo aplikowanie daje energię do kontynuacji „zielonych” przedsięwzięć: według wypowiedzi miast, które aplikowały już o tytuł, sam udział w procedurze konkursowej przynosi korzyści poprzez dokonanie oceny postępów oraz wytyczenie standardów w odniesieniu do innych miast.


W przypadku Wrocławia to się właśnie dokonuje. Wrocław od momentu rozpoczęcia starań stał się członkiem Porozumienia Burmistrzów. Wszedł do prestiżowego grona członków ICLEI, stał się współtwórcą Agendy Wodnej (podpisanie deklaracji w Porto 29.09.2017 roku). Wiosną otrzymaliśmy od Komisji Europejskiej dofinansowanie na poziomie kilku milionów złotych na realizacje projektu badawczego w wyniku, którego powstaną na Ołbinie parki kieszonkowe. Aktualnie mamy zaaplikowany w ramach konkursu Life Projekt "Deszcz to nie problem – zagospodarowanie wód opadowych w mieście". Szykujemy też kolejne aplikacje do konkursów Komisji Europejskiej, głównie związane z adaptacją do zmian klimatu.


Zielona Stolica Europy

Tytuł Zielonej Stolicy Europy jest przyznawany przez Komisję Europejską od 2010 roku. Otrzymuje go jedno miasto powyżej 100 tysięcy mieszkańców jednego z państw członkowskich i kandydujących Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Kandydatów ocenia się m.in. pod kątem ochrony przyrody i różnorodności biologicznej, jakości wody, gospodarowania terenami zielonymi czy ekoinnowacji.


Wrocław po raz pierwszy złożył aplikację do tytułu w ubiegłym roku. Przedstawiliśmy dotychczasowe osiągnięcia, podawane do wiadomości publicznej i współtworzone z mieszkańcami, a przede wszystkim priorytet dla środowiska i zieleni w strategii Wrocław 2030, poprzez szereg regulacji prawnych i dokumentów strategicznych jak: Plan Gospodarki Niskoemisyjnej, Polityka Mobilności czy zarządzenie ws. Ochrony drzew i rozwoju terenów zieleni Wrocławia. Za atuty aplikacji komisja uznała plany „Zieleni bez granic”, rozwijającą się Politykę Rowerową, Rewitalizację ze szczególnym uwzględnieniem terenów poprzemysłowych np.: unikatowe w skali światowej Hydropolis, stare zajezdnie tramwajowe, przystosowane do nowych społecznych funkcji.


Źródło: UM Wrocławia

10.10.2017


Tagi: Zielona Stolica Europy 2020


SPOTKANIA BIZNESOWE

ZAINWESTUJ W KATOWICACH!

foto

GK Mostostal Zabrze oferuje nieruchomość w Katowicach przy ul. Lwowskiej 38...

WROCŁAW - BIURA KLASY A NA SPRZEDAŻ

foto

Na sprzedaż nowoczesne biura klasy A w nowopowstającym biurowcu SQ Business Center...

PLATFORMA ZAKUPOWA - ZOBACZ I SKORZYSTAJ!

giełda

Łączymy sprzedających i kupujących na wspólnej...

STUDIA PODYPLOMOWE

giełda

MWSLiT to istniejąca od 2001 r., specjalistyczna, niepubliczna...

KOWR WE WROCŁAWIU - NOWE OFERTY!

KOWR O/Wrocław prezentuje nieruchomości zabytkowe i grunty inwestycyjne, na które...

KINNARPS - MEBLE

foto

Zapraszamy do warszawskiego showroomu Kinnarps w nowej odsłonie. Zaktualizowana...

WROCŁAWSKIE CENTRUM LOGISTYCZNE

Od połowy lipca, WCL oferuje do wynajęcia obiekt magazynowy o pow. 1650 m2 z 12 bramami...


Wrocławskie Centrum Logistyczne wynajmie powierzchnię w biurowcu...