QBusiness.plReNews.plKontakt Spotkania biznesowe Polityka cookies Partnerzy Newsletter Reklama O nas
QBusiness.pl
spotkania biznesowe
Szukaj 

Pracodawcy RP krytycznie o zmianach ustawy o związkach zawodowych

wykres


Rada Ministrów zajmie się we wtorek projektem nowelizacji ustawy o związkach zawodowych. Przyznaje ona m.in. samozatrudnionym oraz osobom pracującym na umowach cywilnoprawnych prawo tworzenia i przystępowania do organizacji związkowych. Niestety, nadaje ona takim osobom również szerokie uprawnienia związkowe, np. ochronę przed zwolnieniem.


Tymczasem ani z wyroku Trybunału Konstytucyjnego (sygn. K 1/13), którego realizację ma stanowić nowelizacja, ani z zaleceń przedstawicieli Międzynarodowej Organizacji Pracy, nie wynika obowiązek przyznania osobom niebędącym pracownikami tożsamych przywilejów związkowych, jakie przysługują obecnie pracownikom.


W opinii MOP, poza prawem koalicji, należy zagwarantować jedynie ochronę przed dyskryminacją i prawo do rokowań. Z tego względu w naszej ocenie całkowicie zbędne jest wprowadzanie rozwiązań wykraczających poza standardy przyjęte w krajach europejskich, w tym przyznanie samozatrudnionym oraz osobom pracującym na podstawie umów cywilnoprawnych szczególnej ochrony przed wypowiedzeniem czy prawa do płatnych oddelegowań związkowych.


Co więcej, proponowane przepisy rodzą wątpliwości interpretacyjne, a to oznacza, że ich stosowanie przyniesie wiele kłopotów. Nawet sama definicja osoby wykonującej pracę zarobkową już teraz jest uznawana za problematyczną. Zgodnie z projektowaną regulacją warunkiem uznania za taką osobę jest to, aby „nie zatrudniała ona do tego rodzaju pracy innych osób”, „nie ponosiła ryzyka gospodarczego związanego z wykonywaniem pracy” oraz miała „takie interesy zawodowe związane z wykonywaniem pracy, które mogą być grupowo chronione”.


Jest to opis bardzo enigmatyczny, a przepisy ustawy nie zawierają żadnego wyjaśnienia. Taki zapis będzie prowadził do sporów sądowych, ponieważ pracodawca (przedsiębiorca) będzie musiał w każdym przypadku ocenić, czy zatrudniony (zleceniobiorca, wykonawca, samozatrudniony) spełnia warunki ustawowe.


Przedmiotowa nowelizacja jest rewolucyjna. Zmienia dotychczas obowiązujące w Polsce zbiorowe prawo pracy i będzie miała daleko idące konsekwencje. Trudno również ocenić jak ma się ona do prac Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy. Komisja w lutym przyszłego roku ma przedstawić dwa nowe projekty kodeksów pracy, w tym kodeksu zbiorowego prawa pracy. Czy nowelizacja, którą niebawem przyjmie rząd, będzie spójna z efektami prac Komisji Kodyfikacyjnej? Czy też w następnym roku czekać nas będzie kolejna rewolucja w zbiorowym prawie pracy? Na te pytania nie ma odpowiedzi.Źródło: Pracodawcy RP

02.10.2017


Tagi: ustawa o związkach zawodowych


SPOTKANIA BIZNESOWE

WROCŁAW - BIURA DO WYNAJĘCIA

foto

Zlokalizowany w rejonie wrocławskiego śródmieścia biurowiec Promenady ZITA oferuje do wynajęcia...

NOWOCZESNE POWIERZCHNIE PRZEMYSŁOWE

mieszkanie

CTPark Opole oferuje dla inwestorów nowoczesne powierzchnie przemysłowe na terenie strefy ekonomicznej...

PLATFORMA ZAKUPOWA - ZOBACZ I SKORZYSTAJ!

giełda

Łączymy sprzedających i kupujących na wspólnej platformie elektronicznej...

STUDIA PODYPLOMOWE

giełda

MWSLiT to istniejąca od 2001 r., specjalistyczna, niepubliczna...

DO WYNAJĘCIA W ŚRÓDMIEŚCIU WROCŁAWIA

giełda

Do wynajęcia hala z przeznaczeniem na cele produkcyjno-magazynowe przy ul. Góralskiej we Wrocławiu...

KOWR WE WROCŁAWIU - NOWE OFERTY!

KOWR O/Wrocław prezentuje nieruchomości zabytkowe i grunty inwestycyjne, na które...

KINNARPS - MEBLE

foto

Właśnie mija rok od otwarcia nowego showroomu Kinnarps w Centrum Kongresowym ICE...

WROCŁAWSKIE CENTRUM LOGISTYCZNE

Od połowy lipca, WCL oferuje do wynajęcia obiekt magazynowy o pow. 1650 m2 z 12 bramami...


Wrocławskie Centrum Logistyczne wynajmie powierzchnię w biurowcu...