QBusiness.plReNews.plKontakt Spotkania biznesowe Polityka cookies Partnerzy Newsletter Reklama O nas
QBusiness.pl
FORD
Szukaj 

Grupa Kapitałowa Banku BGŻ BNP Paribas obniża koszty i poprawia wynik z działalności bankowej

wykres


W I półroczu 2017 roku Grupa Kapitałowa Banku BGŻ BNP Paribas wypracowała 120,8 mln zł zysku netto, tj. o 56,1 mln zł więcej (+86,9%) niż w I półroczu 2016 roku. Wynik z działalności bankowej w omawianym okresie wzrósł o 2,4%, podczas gdy koszty funkcjonowania Grupy spadły o 9,2%.


– Efekty integracji banków zaczynają być widoczne w wynikach Grupy. Wcześniej ponosiliśmy znaczne koszty wynikające z łączenia banków, co wywierało presję na nasze wyniki. Ten okres dobiega końca. Cieszy nas obserwowana poprawa wyników zwłaszcza, że w bieżącym okresie nie odnotowaliśmy znaczących zdarzeń jednorazowych po stronie przychodów. W 2017 roku koncentrujemy się na zwiększaniu rentowność naszej działalności. Na stopniową poprawę wyników w kolejnych kwartałach powinny wpłynąć również efekty prowadzonych działań restrukturyzacyjnych – mówi Tomasz Bogus, Prezes Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas.


Wypracowany wynik odsetkowy w I półroczu wzrósł o 5,8% do 948 mln zł, zaś wynik prowizyjny zwiększył się o 2,9% do 252 mln zł. Ogólne koszty administracyjne były niższe o 9,2%. Grupa odnotowała istotny spadek kosztów pracowniczych, które są o 54,9 mln zł niższe niż w I półroczu ubiegłego roku, co jest m.in. wynikiem zmniejszenia zatrudnienia o 460 etatów do 7 808 etatów na koniec czerwca 2017 roku. W I półroczu 2017 roku koszty integracji były znacząco niższe i wyniosły 21,4 mln zł wobec 105,0 mln zł w I półroczu 2016 roku.


W analizowanym okresie Grupa odnotowała dynamiczny wzrost zysku w ujęciu rok do roku, pomimo że baza z półrocza 2016 roku uwzględnia ponad 40 mln zł dochodów z tytułu rozliczenia transakcji przejęcia Visa Europe Limited przez Visa Inc. Dodatkowo, w 2017 roku, w związku z nowelizacją ustawy o BFG, zmieniona została metodologia naliczania opłaty na fundusz gwarancyjny oraz fundusz przymusowej restrukturyzacji banków, co skutkowało zwiększonym obciążeniem wyniku w I półroczu 2017 roku. Łączne opłaty na rzecz BFG rozpoznane w I półroczu 2017 roku były wyższe o 12,1 mln zł, tj. o 19,7%. w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego.


Wskaźnik rentowności kapitału (ROE) Grupy obliczony po wyłączeniu kosztów integracji wyniósł w I półroczu 2017 roku 4,4% wobec 3,6% na koniec 2016 roku. Na poprawę rentowności prowadzonej działalności wskazuje również zmiana relacji kosztów do dochodów, która ukształtowała się na poziomie 62,3% wobec 64,6% na koniec 2016 roku (z wyłączeniem kosztów integracji).


Na koniec czerwca 2017 roku kredyty i pożyczki brutto udzielone klientom wyniosły 58,86 mld zł i wzrosły w porównaniu do końca czerwca 2016 roku o 4,0%, podczas gdy zobowiązania wobec klientów w tym okresie wzrosły o 6,2% do 55,06 mld zł. Udział kredytów i pożyczek z rozpoznaną utratą wartości wyniósł 7,2%, co oznacza poprawę o 0,4%na koniec czerwca 2017 roku. Zannualizowany koszt ryzyka w I półroczu 2017 roku wyniósł 0,64% i był niemal identyczny, jak w I półroczu 2016 roku (0,63%).


Na koniec czerwca 2017 roku łączny współczynnik kapitałowy Grupy wyniósł 14,01%, a skonsolidowany współczynnik kapitału Tier I ukształtował się na poziomie 10,91%. Kapitał własny Grupy osiągnął wartość 6,4 mld zł.


– Analizujemy najkorzystniejsze rozwiązania pozwalające na realizację ambitnych celów biznesowych oraz poprawę wskaźników kapitałowych, w tym również spełnienie warunków wynikających z wprowadzenia wymogów bufora ryzyka systemowego – mówi Tomasz Bogus, Prezes Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas.


Na koniec czerwca Grupa Kapitałowa Banku BGŻ BNP Paribas obsługiwała 2,7 mln klientów. Sieć oddziałów Banku obejmowała 482 placówki w całym kraju oraz 116 punktów obsługi klienta (dawny Sygma Bank Polska).


– W I półroczu 2017 roku w Bankowości Korporacyjnej skupialiśmy się na centralizacji procesów obsługi klienta oraz optymalizacji oferty produktowej, której celem było zwiększenie potencjału sprzedaży i wzmocnienie działań wspierających pozyskiwanie nowych klientów. Natomiast w segmencie Bankowości Detalicznej, kluczowym działaniem było unowocześnienie dotychczasowych rozwiązań w zakresie bieżącej obsługi klientów. Pracujemy nad dalszym rozwojem bankowości mobilnej i internetowej, umożliwiając klientom coraz szerszy dostęp do nowoczesnych technologii i wygodnych usług, a już niebawem przedstawimy nową aplikację mobilną – mówi Tomasz Bogus, Prezes Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas.


Źródło: Bank BGŻ BNP Paribas

31.08.2017


Tagi: bank, wyniki finansowe, wyniki sprzedaży


SPOTKANIA BIZNESOWE

WROCŁAWSKIE PARKI BIZNESU

foto

Z przyjemnością informujemy, że nasz najemca, firma Talex S.A. oraz zarządzający...

NIERUCHOMOŚCI - FIRMA DORADCZA

foto

Na sprzedaż nowoczesne biura klasy A w nowopowstającym biurowcu SQ Business Center...

PLATFORMA ZAKUPOWA - ZOBACZ I SKORZYSTAJ!

giełda

Łączymy sprzedających i kupujących na wspólnej...

KINNARPS - MEBLE

foto

Pod hasłem „OTWARCI NA ZMIANY” (OPEN FOR CHANGE) na tegorocznych targach Orgatec Kinnarps przedstawił...

WROCŁAWSKIE CENTRUM LOGISTYCZNE

Wrocławskie Centrum Logistyczne oferuje do wynajęcia powierzchnie magazynowe...


Wrocławskie Centrum Logistyczne wynajmie powierzchnię w biurowcu...

SPOTKANIA BIZNESOWE