QBusiness.plReNews.plKontakt Spotkania biznesowe Polityka cookies Partnerzy Oferta O nas
QBusiness.pl
spotkania biznesowe
Szukaj 
Banner

O NAS

OFERTA

NEWSLETTER

SPOTKANIA

KONTAKT

Partnerzy:
Wrocław
BCC
WCL DFG
DIG
Dolnośląska
Izba
Gospodarcza
stowarzyszenie
Stowarzyszenie
Przewoźników
Drogowych
InWroc MRN
Ślęza

Naruszenia interesów konsumentów przez zagraniczne firmy – co może UOKiK?

foto

W dobie globalizacji usług w sektorze e-commerce rzeczą powszechną jest kierowanie oferty do polskich konsumentów przez zagraniczne podmioty. Jakie działania może podjąć UOKiK, gdy w takim przypadku dochodzi do naruszenia interesów polskich konsumentów?


Internet nie zna granic, a globalny rozwój sektora e-commerce powoduje, że zagraniczni przedsiębiorcy coraz chętniej i z dobrym skutkiem kierują ofertę do konsumentów z innych krajów, bez formalnej obecności w nich. Trend ten bez wątpienia od dawna dotyczy również Polski. Konsumenci szczególnie chętnie zamawiają towary lub usługi z innych państw UE, m.in. z uwagi na szybkość dostawy, czy brak ryzyka ponoszenia dodatkowych kosztów, np. w postaci cła. Czy UOKiK posiada jednak narzędzia służące przeciwdziałaniu ewentualnym naruszeniom interesów konsumentów w modelu, w którym dany podmiot nie jest w Polsce formalnie obecny?


W powyższym przypadku zastosowanie mogą znaleźć przepisy Rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004 r. w sprawie współpracy między organami krajowymi odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów prawa w zakresie ochrony konsumentów, w oparciu o które UOKiK może wszcząć postępowanie przeciwko zagranicznemu podmiotowi z innego państwa UE. W ramach takiego działania UOKiK jest władny m.in. wystosować do analogicznego organu w innym państwie UE tzw. enforcement request, tj. wniosek o podjęcie wszelkich niezbędnych środków mających na celu doprowadzenie do niezwłocznego zaprzestania lub zakazu naruszenia.


Nasuwa się pytanie, jak często UOKiK korzysta z powyższego narzędzia? Wedle informacji uzyskanych od organu, w 2015 roku wystosowano 6 enforcement requests. W 2016 roku liczba ta wzrosła już do 17 wystosowanych enforcement requests. Do maja bieżącego roku takich wniosków wysłano z kolei 11. Choć liczby te nie są szczególnie imponujące, wydaje się, że w świetle postępującego rozwoju transgranicznego handlu będą one wzrastać. Być może bodźcem do tego będzie nowe, rozszerzone rozporządzenie regulujące powyższe kwestie, nad którym trwają prace w Komisji Europejskiej.


Autor: Marcin Przybysz, adwokat w Kancelarii Taylor Wessing w Warszawie


Źródło: Kancelaria Taylor Wessing

08.08.2017


Tagi: konsumenci, firmy zagraniczne