QBusiness.plReNews.plKontakt Spotkania biznesowe Polityka cookies Partnerzy Oferta O nas
QBusiness.pl
spotkania biznesowe
Szukaj 
Banner

O NAS

OFERTA

NEWSLETTER

SPOTKANIA

KONTAKT

Partnerzy:
Wrocław
BCC
WCL DFG
DIG
Dolnośląska
Izba
Gospodarcza
stowarzyszenie
Stowarzyszenie
Przewoźników
Drogowych
InWroc MRN
Ślęza

Polacy coraz bardziej doceniają work-life balance – ale są pewne wyjątki

wykres


Polacy wykazują coraz większą świadomość na temat work-life balance, czyli równowagi pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym. W pierwszym kwartale br. 32% respondentów oceniło, że ich sytuacji w tym obszarze ulegnie poprawie. Oznacza to wzrost o 5 p.p. w stosunku do analogicznego okresu 2016 roku oraz 2 p.p. zwyżki w porównaniu do ostatniego kwartału minionego roku. Przytoczone wyniki pochodzą z badania Confidence Index, które przeprowadziła firma rekrutacyjna Michael Page.


Polacy najbardziej zapracowani w Europie

Pomimo poprawiających się z roku na roku wyników, względem równowagi pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym, Polacy na tle pozostałych krajów europejskich nadal są jednym z najbardziej zapracowanych narodów. Spośród wszystkich 12 krajów biorących udział w badaniu, Polska znalazła się na ostatnim miejscu. Najwyższy wskaźnik work-life balance w Europie mają mieszkańcy Turcji – 61%. Następni w kolejności są obywatele Hiszpanii (44%) oraz Portugalii (43%). Co ciekawe, największy spadek tego indeksu – o 10 p.p. – między pierwszymi kwartałami 2017 i 2016 roku zanotowano w Austrii (z 44% do 34%). Najwyższy wzrost nastąpił z kolei w Holandii, z 30% w 2016 do 38% w 2017 roku.


Równowagę doceniamy wraz z wiekiem, choć nie zawsze

35% ankietowanych poniżej 30 r.ż. w pierwszym kwartale br. zwraca uwagę na work-life balance. Względem analogicznego okresu z ub. r. zauważalna jest niewielka różnica (34%). Przy czym, to w czwartym kwartale 2016 roku ankietowani zwracali najbardziej (37%) uwagę na równowagę życiową. Wahanie tego wskaźnika wśród osób w tej grupie wiekowej potwierdza, że ich odpowiedź w badaniu uzależniona jest od ich aktualnej sytuacji zawodowej i finansowej. Oznacza to, że są to główne powody, które determinują ich podejście do pracy. Dlatego też, kosztem życia prywatnego osoby te chcą teraz zapracować na komfort w pracy, aby w przyszłości móc skupić się na osiągnięciu równowagi pomiędzy nią a czasem wolnym.


Wśród respondentów w wieku 30-49 lat, przebadanych na początku 2017 roku, 33% z nich wskazało na zainteresowanie obszarem work-life balance. Jest to o 8 p.p. więcej w stosunku do pierwszy trzech miesięcy 2016 roku oraz 6 p.p. więcej względem ostatniego kwartału minionego roku (27%). Co ciekawe, wśród ankietowanych powyżej 50 r. ż., podobnie jak u osób poniżej 30 r.ż., widać wahanie w obszarze równowagi pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym – 24% w pierwszym kwartale br., do 31% w czwartym oraz 25% w pierwszym kwartale 2016 roku. Może to więc świadczyć, że niepewna sytuacja pod kątem wysokości przyszłej emerytury skłania Polaków do intensywniejszej pracy.


Patrząc na wyniki badania Confidence Index pod kątem różnych grup wiekowych należy zauważyć, że Polacy nadal są tzw. „społeczeństwem na dorobku”, które cały czas uczy się work-life balance. Przy czym osiągnięcie poziomu krajów Europy Zachodniej zależy u nas także od aktualnego stanu gospodarki, której kondycja przekłada się na rynek pracy.


Źródło: Michael Page

12.06.2017


Tagi: praca, work-life balance