QBusiness.plReNews.plKontakt Spotkania biznesowe Polityka cookies Partnerzy Newsletter Reklama O nas
QBusiness.pl
spotkania biznesowe
Szukaj 
Banner

O NAS

OFERTA

NEWSLETTER

SPOTKANIA

KONTAKT


Partnerzy:
Wrocław
BCC
WCL DFG
DIG
Dolnośląska
Izba
Gospodarcza
stowarzyszenie
Stowarzyszenie
Przewoźników
Drogowych
InWroc MRN
Ślęza

Urlop na żądanie na dany dzień także po rozpoczęciu pracy

Pracownik może zgłosić urlop na żądanie na dany dzień także po rozpoczęciu pracy.


Zgodnie z dotychczasowym orzecznictwem Sądu Najwyższego pracownik musiał zgłosić pracodawcy, iż zamierza w danym dniu skorzystać z urlopu na żądanie najpóźniej w tym dniu i to przed rozpoczęciem przez siebie pracy. W wyroku z dnia 7 lutego 2008 r., sygn. akt II PK 162/07, Sąd Najwyższy odszedł od tego stanowiska stwierdzając, iż pracownik może wystąpić z wnioskiem o udzielenie mu urlopu na żądanie na dany dzień także po rozpoczęciu pracy, a nawet na dwie godziny przed jej zakończeniem.


W uproszczeniu, w rozpatrywanej przez Sąd sprawie, pracownik w trakcie dnia pracy dwukrotnie zażądał od pracodawcy udzielenia mu urlopu na pozostałą cześć tego dnia oraz na kolejne dwa dni wskazując, iż zachorowała jego żona oraz dziecko, a i on sam zaczyna czuć się źle. Następnie, pomimo, iż nie uzyskał zgody przełożonego, pracownik opuścił stanowisko pracy, kolejnego zaś dnia dostarczył pracodawcy dwutygodniowe zwolnienie lekarskie. Zdaniem Sądu Najwyższego nie można w tym przypadku mówić o ciężkim naruszeniu podstawowych obowiązków pracowniczych, nie można również przypisać pracownikowi ani winy umyślnej, ani rażącego niedbalstwa.


 

Opracował: Wojciech Zając, Radca Prawny

                   Partner w Kancelarii Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy sp.k. kierujący działem prawa pracy.