QBusiness.plReNews.plKontakt Spotkania biznesowe Polityka cookies Partnerzy Newsletter Reklama O nas
QBusiness.pl
spotkania biznesowe
Szukaj 
Banner

O NAS

OFERTA

NEWSLETTER

SPOTKANIA

KONTAKT


Partnerzy:
Wrocław
BCC
WCL DFG
DIG
Dolnośląska
Izba
Gospodarcza
stowarzyszenie
Stowarzyszenie
Przewoźników
Drogowych
InWroc MRN
Ślęza

Dopuszczalność rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia w okresie ciąży

Dopuszczalność rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia w okresie ciąży pracownika w sytuacji, gdy u pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa, bądź taka organizacja funkcjonuje, ale nie reprezentuje interesów pracownicy.


Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 18 marca 2008 r., sygn. akt II PZP 2/08, analizując dopuszczalność rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę z pracownicą w ciąży z jej winy bez zachowania okresu wypowiedzenia wskazał, iż obowiązujące regulacje prawne w zakresie ochrony kobiet w ciąży nie wprowadzają generalnego zakazu rozwiązywania umowy o pracę z taką kategorią pracowników. Pracodawca ma więc prawo rozwiązać z kobietą w ciąży umowę o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia, choć prawo to ograniczone jest koniecznością uzyskania zgody organizacji związkowej. W sytuacji jednak, gdy u danego pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa, bądź też organizacja taka nie reprezentuje interesów pracownicy, pracodawca nie może zostać pozbawiony prawa do rozwiązania z pracownikiem naruszającym swoje podstawowe obowiązki stosunku pracy. Przyjęcie przeciwnego stanowiska prowadziłoby nie tylko do naruszenia interesów pracodawcy, ale i stawiałoby pracownice nie należące do związków zawodowych w korzystniejszej sytuacji niż te, które do związku zawodowego przystąpiły.


Przyjąć więc należy, iż pracodawca w takiej sytuacji samodzielnie rozwiązuje umowę o pracę bez wypowiedzenia i ochrona kobiety w ciąży dokonuje się na zasadach ogólnych, tj. poprzez sądowe badanie zgodności z prawem przyczyn rozwiązania umowy bez wypowiedzenia.


Opracował: Wojciech Zając, Radca Prawny

                   Partner w Kancelarii Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy sp.k. kierujący działem prawa pracy.