QBusiness.plReNews.plKontakt Spotkania biznesowe Polityka cookies Partnerzy Oferta O nas
QBusiness.pl
spotkania biznesowe
Szukaj 
Banner

O NAS

OFERTA

NEWSLETTER

SPOTKANIA

KONTAKT

Partnerzy:
Wrocław
BCC
WCL DFG
DIG
Dolnośląska
Izba
Gospodarcza
stowarzyszenie
Stowarzyszenie
Przewoźników
Drogowych
InWroc MRN
Ślęza

Bezpieczne oszczędzanie pieniędzy za pomocą produktów bankowych

Niskie stopy procentowe zmusiły Polaków do poszukiwania produktów pozwalających na bezpieczne lokowane pieniędzy. Na polskim rynku mogą oni korzystać z lokat, rachunków oszczędnościowych czy obligacji, które zapewniają z góry ustalone zyski. Z kolei fundusze inwestycyjne są obarczone ryzykiem inwestycyjnym, a zyski w przypadku takich produktów mogą się pojawić w perspektywie kilku lat.


baner


Jednym z najbardziej znanych produktów oszczędnościowych są lokaty terminowe. Działają one jak rachunek terminowy, otworzony na konkretny czas - od kilku dni do nawet kilku lat. W dniu podpisania umowy klient uzyskuje informację, w jakiej wysokości odsetki będą doliczone do jego wkładu. Zazwyczaj takie oprocentowanie jest gwarantowane na czas trwania lokaty, jednak w przypadku lokat długoterminowych oprocentowanie depozytu może być również uzależnione od innych czynników. Lokatę można zerwać w dowolnym terminie, jednak oznacza to najczęściej utratę naliczonych odsetek.


Równie popularne stały się rachunki oszczędnościowe. W przeciwieństwie do lokaty na rachunek oszczędnościowy można dopłacać pieniądze w każdej chwili, a banki pozwalają także na wypłatę środków już zgromadzonych. W przypadku tego produktu oprocentowanie jest zmienne i naliczane jest od środków zgromadzonych na rachunku. W tym przypadku warto zwrócić uwagę, czy bank nie dolicza dodatkowej prowizji za prowadzenie rachunku oszczędnościowego, równie ważna jest ilość bezpłatnych wypłat, które klient może zrealizować w ciągu miesiąca.


Po kilku latach klienci powrócili do lokowania oszczędności w obligacjach skarbu państwa. Ten rodzaj inwestycji realizowany jest jedynie przez wybrane banki, a w praktyce jest inwestycją długoterminową. Klienci najchętniej wybierają obligacje dwuletnie, których oprocentowanie jest zbliżone do oprocentowania lokat terminowych.


Część klientów pozostaje wierna inwestycjom w fundusze inwestycyjne, jednak ze względu na dynamiczne zmiany w gospodarce swoją uwagę kierują oni w stronę bezpiecznych funduszy inwestycyjnych, opartych w przeważającej części na obligacjach i produktach lokacyjnych. W przypadku funduszy trudno jest przewidzieć, na jakie zyski klient będzie mógł liczyć, zaś sam produkt kierowany jest do osób, które chcą inwestować w fundusze przez kilka lat.


Opłacalność lokat porównasz sprawdzając ten ranking lokat


Źródło: materiały prasowe

07.10.2015


Tagi: oszczędności, lokata