QBusiness.plReNews.plKontakt Spotkania biznesowe Polityka cookies Partnerzy Newsletter Reklama O nas
QBusiness.pl
spotkania biznesowe
Szukaj 
Banner

O NAS

OFERTA

NEWSLETTER

SPOTKANIA

KONTAKT


Partnerzy:
Wrocław
BCC
WCL DFG
DIG
Dolnośląska
Izba
Gospodarcza
stowarzyszenie
Stowarzyszenie
Przewoźników
Drogowych
InWroc MRN
Ślęza

Zakaz prowadzenia działalności konkurencyjnej

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 24 października 2006 r., wydanym w sprawie II PK 39/06 uznał, że zakaz prowadzenia działalności konkurencyjnej może odnosić się zarówno do działalności faktycznie prowadzonej przez pracodawcę jak i do działalności tylko przez pracodawcę zaplanowanej. Dlatego rodzaje działalności zakazanej i zakres zakazanych działań powinny być określone w umowie o zakazie konkurencji.


Sprawa dotyczyła pracownika zatrudnionego na stanowisku przedstawiciela handlowego, który zawarł z pracodawcą umowę o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy. W umowie tej strony określiły definicje działalności konkurencyjnej i towarów konkurencyjnych. Po rozwiązaniu umowy o pracę za porozumieniem stron pracownik podjął zatrudnienie u nowego pracodawcy, również na stanowisku przedstawiciela handlowego. Zadania pracownika u nowego pracodawcy dotyczyły innych produktów niż u byłego pracodawcy, jednak jeden z tych produktów wymieniony był w umowie o zakazie konkurencji (jako towar konkurencyjny) gdyż w planach byłego pracodawcy leżało jego wprowadzenie do obrotu. Aczkolwiek wyszczególniony w załączniku do umowy o zakazie konkurencji produkt, sprzedawany przez nowego pracodawcę, w rzeczywistości nie znalazł się w ofercie sprzedaży byłego pracodawcy, Sąd Najwyższy podkreślił, że zakaz konkurencji może odnosić się nie tylko do działalności faktycznie prowadzonej przez pracodawcę, ale także do działalności przez pracodawcę zaplanowanej, a nawet może wykraczać poza tę działalność w sytuacji, gdy działania pracownika mogłyby naruszyć interes pracodawcy. Z uwagi na fakt, że Kodeks pracy nie definiuje pojęcia działalności konkurencyjnej, sprecyzowania zakazu konkurencji pod względem przedmiotowym, podmiotowym, czasowym i terytorialnym (z uwzględnieniem kryterium prowadzonej przez pracodawcę działalności) należy dokonać w treści pisemnej umowy o zakazie konkurencji, która podlega ocenie zgodnie z wyrażoną w art.3531 Kodeksu cywilnego zasadą swobody umów.


Opracował: Wojciech Zając, Radca Prawny

                   Partner w Kancelarii Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy sp.k. kierujący działem prawa pracy.