QBusiness.plReNews.plKontakt Spotkania biznesowe Polityka cookies Partnerzy Newsletter Reklama O nas
QBusiness.pl
spotkania biznesowe
Szukaj 
Banner

O NAS

OFERTA

NEWSLETTER

SPOTKANIA

KONTAKT


Partnerzy:
Wrocław
BCC
WCL DFG
DIG
Dolnośląska
Izba
Gospodarcza
stowarzyszenie
Stowarzyszenie
Przewoźników
Drogowych
InWroc MRN
Ślęza

Zwolnienie dyscyplinarne menedżera, który odmówił podpisania deklaracji lojalnościowej.

W orzeczeniu wydanym 5 marca 2007 r. w sprawie I PK 228/06 Sąd Najwyższy dopuścił możliwość rozwiązania umowy o pracę, w trybie dyscyplinarnym, z pracownikiem zatrudnionym na stanowisku kierowniczym, który odmówił podpisania dokumentu lojalnościowego.


Pracownik, członek kadry kierowniczej przedsiębiorstwa, bez żadnego uzasadnienia odmówił podpisania, przedłożonego przez pracodawcę, pakietu dokumentów, na który składało się m.in. oświadczenie o zachowaniu tajemnicy oraz zasady etyczne pracodawcy. W tych okolicznościach pracodawca uznał, iż zachowanie pracownika wyczerpuje znamiona ciężkiego naruszenia obowiązków pracowniczych (art. 52 § 1 pkt 1 kp) poprzez naruszenie obowiązku dbania o dobro zakładu pracy i rozwiązał z pracownikiem umowę o pracę bez wypowiedzenia. Decyzję pracodawcy pracownik zakwestionował wnosząc powództwo do sądu pracy. Zarówno sąd rejonowy, jak i okręgowy uznały, iż zachowanie pracownika zostało zinterpretowane przez pracodawcę zbyt surowo i rozstrzygnęły sprawę na korzyść pracownika. W postępowaniu kasacyjnym Sąd Najwyższy uznał jednak, iż możliwe jest zakwalifikowanie takiego zachowania pracownika jako ciężkiego naruszenia obowiązków pracowniczych i skierował sprawę do ponownego rozpoznania.


Orzeczenie Sądu Najwyższego wychodzi naprzeciw tendencjom nadającym bardzo istotne znaczenie wewnątrzkorporacyjnym regulacjom lojalnościowym. Z pewnością fakt, iż w sytuacjach szczególnych, odmowa podporządkowania się przez pracownika takim regulacjom może stanowić ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych wzmocni z jednej strony rangę tychże regulacji, a z drugiej strony ułatwi pracodawcom skuteczne wprowadzanie ich w życie.


Opracował: Wojciech Zając, Radca Prawny

                   Partner w Kancelarii Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy sp.k. kierujący działem prawa pracy.