QBusiness.plReNews.plKontakt Spotkania biznesowe Polityka cookies Partnerzy Newsletter Reklama O nas
QBusiness.pl
spotkania biznesowe
Szukaj 
Banner

O NAS

OFERTA

NEWSLETTER

SPOTKANIA

KONTAKT


Partnerzy:
Wrocław
BCC
WCL DFG
DIG
Dolnośląska
Izba
Gospodarcza
stowarzyszenie
Stowarzyszenie
Przewoźników
Drogowych
InWroc MRN
Ślęza

Nadużycie prawa do ochrony działacza związkowego

Sąd Najwyższy w orzeczeniu wydanym 30 stycznia 2008 r. w sprawie I PK 198/07 uznał, iż o ile związek zawodowy ma wynikające z przepisów prawa uprawnienie do ochrony swoich działaczy, o tyle korzystanie z tej ochrony nie może prowadzić do nadużycia prawa.


Sprawa dotyczyła pracownicy, powołanej do pełnienia funkcji społecznego inspektora pracy, co do której, jak ustaliły sądy orzekające w sprawie powołanie nastąpiło przede wszystkim w celu uniemożliwienia zwolnienia jej z pracy. Związki zawodowe konsekwentnie, pomimo kliku wniosków pracodawcy, odmawiały zgody na zwolnienie, co doprowadziło do rozwiązania umowy przez pracodawcę bez tej zgody. Sąd Najwyższy uznał, że tak pojmowana ochrona działacza związkowego stoi w sprzeczności z zasadami współżycia społecznego i społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa (art. 8 kp), a tym samym potwierdził stanowisko sądów niższych instancji oddalające roszczenia pracownicy.


Stanowisko Sądu Najwyższego prowadzi do konkluzji, iż w sytuacjach ewidentnego nadużycia prawa działacza do ochrony związkowej pracodawca może rozwiązać z takim pracownikiem stosunek pracy pomimo braku zgody uprawnionego organu związku zawodowego.


Opracował: Wojciech Zając, Radca Prawny

                   Partner w Kancelarii Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy sp.k. kierujący działem prawa pracy.