QBusiness.plReNews.plKontakt Spotkania biznesowe Polityka cookies Partnerzy Newsletter Reklama O nas
QBusiness.pl
spotkania biznesowe
Szukaj 
Banner

O NAS

OFERTA

NEWSLETTER

SPOTKANIA

KONTAKT


Partnerzy:
Wrocław
BCC
WCL DFG
DIG
Dolnośląska
Izba
Gospodarcza
stowarzyszenie
Stowarzyszenie
Przewoźników
Drogowych
InWroc MRN
Ślęza

Czy możliwe jest inne traktowanie pracowników zajmujących takie same stanowiska pracy?

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 18 września 2008 r., sygn. akt II PK 27/08 stwierdził, iż w sytuacji, gdy prace tożsame pod względem rodzaju kwalifikacji wymaganych do ich wykonywania różnią się w zakresie ilości i jakości, wówczas nie są one pracami jednakowymi w rozumieniu Kodeksu pracy.


Sprawa dotyczyła pracownika, który domagał się od pracodawcy odszkodowania z tytułu naruszenia zasad równego traktowania w zatrudnieniu w zakresie wynagrodzenia za pracę. Pracownik zarzucił bowiem pracodawcy bezzasadne różnicowanie wynagrodzenia pracowników.


Należy wskazać, iż regulacja zawarta w Kodeksie pracy dotyczy zakazu dyskryminacji w zakresie wynagradzania pracowników wykonujących prace jednakowe (identyczne) oraz prace niejednakowe, ale przedstawiające jednakową wartość.


Sąd Najwyższy wskazał, iż pracami jednakowymi są prace takie same pod względem rodzaju, kwalifikacji koniecznych do ich wykonywania, warunków świadczenia, jak również ilości i jakości pracy. Z pracami o jednakowej wartości mamy zaś do czynienia wówczas, gdy prace te są zróżnicowane pod względem rodzajowym, ale istnieje możliwość ich porównania biorąc pod uwagę kwalifikacje zawodowe (potwierdzone dokumentem lub wynikające z doświadczenia, czy praktyki), odpowiedzialność oraz wysiłek. Sąd Najwyższy podkreślił, iż nie mogą być uznane za prace jednakowe w rozumieniu Kodeksu pracy, prace co prawda jednakowe pod względem rodzaju oraz wymaganych kwalifikacji, ale różniące się jakością i ilością wykonywanej pracy.


Bardzo prosimy o ewentualne pytania!


Porady prawne

Prawo Pracy - Porada Tygodnia


Opracował: mec. Wojciech Zając, Radca Prawny

                       Partner w Kancelarii Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy sp.k. kierujący działem prawa pracy


Źródło: Kancelaria Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy sp.k.

04.09.2009


Tagi: prace tożsame, Kancelaria Prawna Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy sp.k., Wojciech Zając