QBusiness.plReNews.plKontakt Spotkania biznesowe Polityka cookies Partnerzy Newsletter Reklama O nas
QBusiness.pl
spotkania biznesowe
Szukaj 
Banner

O NAS

OFERTA

NEWSLETTER

SPOTKANIA

KONTAKT


Partnerzy:
Wrocław
BCC
WCL DFG
DIG
Dolnośląska
Izba
Gospodarcza
stowarzyszenie
Stowarzyszenie
Przewoźników
Drogowych
InWroc MRN
Ślęza

Jeżeli mogę złożyć sprawę do sądu pracy to jak to napisać?

Dostałam wypowiedzenie w dniu 07.07. 09 z zakładu pracy. Państwowa Inspekcja Pracy twierdzi że jest wszystko prawidłowo z strony pracodawcy. A ja uważam że nie, więc proszę o podpowiedz prawną.


Umowa moja była zawarta na czas nieokreślony wypowiedzenie 3-miesięczne z tytułu redukcji etatu.(9 lat pracy w tym zakładzie). Ja byłam na urlopie wychowawczym i po 2 latach zwróciłam się do zakładu pracy na podstawie art.186 3 pkt 2 kp z rezygnacją z wychowawczego i jednocześnie na podstawie art. 186 7 kp jako uprawniona do wychowawczego o skrócenie godzin pracy na 7/8 etatu. wróciłam a po 7 dniach dostałam wypowiedzenie.


Jeżeli mogę złożyć sprawę do sądu pracy to jak to napisać? Moje wynagrodzenie to 1400,00 zł brutto. Jakiej wysokości odszkodowania mogę żądać jak się to oblicza? Nie chcę wracać tam do pracy , pracodawca nie może mnie chyba przymusić do powrotu?

Proszę o możliwie pilną odpowiedź, z góry dziękuję.


mec. Wojciech Zając odpowiada:


Szanowna Pani,

Z opisu wynika, iż zachowanie pracodawcy było prawidłowe z punktu widzenia procedury rozwiązania umowy o pracę. Wypowiedzenie stosunku pracy pracownicy, która wystąpiła do pracodawcy z wnioskiem o obniżenie wymiaru etatu na podstawie art. 186(7) kp. jest dopuszczalne z przyczyn nie dotyczących pracownika, w oparciu o treść art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, (Dz. U. Nr 90 poz. 844 z dnia 22 maja 2003 r. ze zm.). Oczywiście ma Pani prawo kwestionować wypowiedzenie i domagać się przywrócenia do pracy bądź odszkodowania. Taka możliwość istnieje pod warunkiem uznania, iż przyczyna Pani zwolnienia był nierzeczywista (w tej sytuacji będzie Pani musiała zwrócić otrzymaną od pracy odprawę). Potencjalne odszkodowanie wyniesie równowartość Pani 3 miesięcznych poboró obliczonych jak ekwiwalent za urlop. Postępowanie sądowe będzie wolne od opłat jednak w wypadku przegranej sąd może (choć nie musi) obciążyć Panią kosztami zastępstwa procesowego (adwokata lub radcy prawnego) pracodawcy. Pracodawca oczywiście nie może zmusić Panią do ponownego zatrudnienia.


Ponieważ nie napisała Pani ilu pracowników zatrudnia Pani pracodawca ani czy działają tam związki zawodowe treść niniejszej porady może zmienić się zależnie od sytuacji.


Pozdrawiam


Wojciech Zając

Radca Prawny